Wyszukiwanie zaawansowaneInformacje ogólne

1. Firma ABC Euroscience Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.abceuroscience.eu. Zamówienia można również składać korzystając z poczty elektronicznej i faksu.

2. Podane przez Użytkownika/Kupującego dane adresowe zostaną wykorzystane jedynie do realizacji składanych zamówień. Zamówienia są przyjmowane jedynie od Klientów instytucjonalnych.

Informacja o cenach

3. Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.abceuroscience.eu wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Informacje cenowe podane błędnie w wyniku omyłki podlegają korekcie w momencie ich zauważenia.

4. Zastrzega się prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych. Towary objęte promocją są ograniczone ilościowo, a promocje mają charakter czasowy.

Procedura składania zamówień i płatności

5. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.abceuroscience.eu lub wysyła zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@abceuroscience.eu lub na numer faksu +48/22/652-22-07. Należy pamiętać o podaniu kompletnych danych teleadresowych, umożliwiających kontakt z Kupującym oraz wystawienie Faktury VAT.

6. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej 24h/dobę, zamówienia w formie faksu w godzinach od 9,00-17,00.

7. Po otrzymaniu informacji o dostępności towaru, akceptacji przez Kupującego przewidywanych kosztach wysyłki, zostanie przesłana faktura Proforma do zapłaty, chyba że strony umówią się co do innej formy płatności (odroczone płatności dotyczą jedynie klientów instytucjonalnych). Ze względu na specyfikę towaru, płatności za pobraniem nie są realizowane.

8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, ze względu na brak towaru w magazynie lub długi okres oczekiwania, Kupujący zostanie o tym natychmiast powiadomiony.

Tryb wysyłania towaru

9. Zakupione towary są dostarczane na adres wskazany w zamówieniu wraz
z Fakturą VAT.

10. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego.

11. Towar jest wysyłany wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich DPD, UPS lub Siódemka.

12. W zależności od rodzaju zamawianego towaru termin realizacji (liczony od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia) może wynosić od jednego do kilkunastu tygodni.

13. Firma ABC Euroscience Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji jeżeli jego specyfika (jak i dane Kupującego) wzbudzają wątpliwości lub/i są niemożliwe do weryfikacji.

Procedury reklamacyjne

14. Kupujący jest obowiązany zawsze sprawdzić, czy przekazywana przez kuriera przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z przedstawicielem firmy pod numerem telefonu: 22/652-22-06.

15. Przy odbiorze paczki Kupujący może otworzyć paczkę w obecności kuriera. W razie stwierdzenia niezgodności należy sporządzić protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

16. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny
z opisem, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 • Kupujący odsyła na adres ABC Euroscience Sp. z o.o. reklamowany produkt, dołączając do przesyłki pisemny protokół reklamacji (przesyłamy na żądanie). Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego.
 • W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Kupujący zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zostanie wykonana naprawa sprzętu lub wymiana na nowy, lub jeśli nie będzie możliwa wymiana lub naprawa Kupujący otrzyma zwrot poniesionych kosztów zakupu reklamowanego produktu, chyba że strony uzgodnią inne rozwiązanie jak na przykład obniżenie ceny dostarczonego produktu. Nie ma możliwości zwrotu z tytułu utraconych korzyści z powodu opóźnienia w dostawie lub otrzymania wadliwego produktu.
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Kupujący otrzyma  szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji w ciągu 14 dni roboczych.

Polityka prywatności

17. Ochrona danych osobowych 
Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997 r. i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia i za zgodą klienta do celów informacyjnych o akcjach promocyjnych.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. informujemy, że dane podane przez Klientów sklepu www.abceuroscience.eu przechowywane są w bazie danych osobowych, chronione i przetwarzane
z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa i nie są udostępniane osobom trzecim.

Prawa konsumenta

18. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Do zwrotu należy dołączyć kopię Faktury VAT. Kosztami przesyłki jest obciążony Kupujący i nie podlegają one zwrotowi. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

 • Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają:
  - nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  - świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta
  w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  - towar sprowadzany na zamówienie
 • Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet:
  Klient ma prawo w terminie 10 dni roboczych od daty zakupu do zwrotu towaru bez podania przyczyny. Zwrotu towaru należy dokonać wysyłając zakupiony towar w oryginalnym opakowaniu
  z dołączonym dowodem zakupu oraz
  z podaniem swoich danych personalnych wraz z numerem konta bankowego w celu przelania należności.
 • Zwrot towaru zostanie zaakceptowany tylko w sytuacji, kiedy zwracany towar nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania oraz widocznych uszkodzeń, będzie technicznie sprawny. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie w terminie do 14 dni roboczych. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość zakupionego towaru.

Gwarancja

19. Produkty sprzedawane przez ABC Euroscience Sp. z o.o. posiadają gwarancję. Prosimy o zachowanie dokumentów zakupu, gdyż jedynie oryginał faktury jest podstawą do reklamowania sprzętu.

20. Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta.

Postanowienia i informacje końcowe

21. Sklep internetowy, działający pod adresem www.abceuroscience.pl prowadzony jest przez firmę ABC Euroscience Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-815, ul. Sienna 82, NIP 5272661988, KRS 0000392880 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy PLN 5.000,00.

22. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i
w języku polskim.

23. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą ABC Euroscience
Sp. z o.o. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i akceptację umowy.

25. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych teleadresowych oraz ich przetwarzanie na potrzeby realizacji zamówienia  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

 

 

 

 

Ładowanie...
src="http://www.top-rank.pl/button.php?u=ABCEuroscience" > alt="Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony > internetowe" border="0" />
facebook

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.Polityka prywatności

Zamknij