Wyszukiwanie zaawansowane

Pakiet Didakta Język polski

Dostępność: na zamówienie

Nr produktu:

1599,00

Pakiet programów multimedialnych zawierający: Didakta Język polski 1, Didakta Język polski 2, Didakta Język polski 3, Didakta Język polski 4

Bezterminowa licencja na 20 komputerów

Typ instalacji: Sieciowa - wszystkie komputery szkoły są podłączone (kablowo lub bezprzewodowo - WiFi) z siecią szkolną i mają to samo miejsce służące do przechowywania danych. Aktywacja jest przeprowadzana tylko raz, na jednym, wybranym komputerze (PC).

Wersja elektroniczna programów multimedialnych (download)

Didakta - Język polski 1 to  multimedialny program edukacyjny służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy dla klas 3-6 na poziomie szkoły podstawowej.
Zadania i ćwiczenia interaktywne są podzielone na następujące działy tematyczne:
 
Czasowniki i rzeczowniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, aspekt czasowników, czasowniki osobowe/nieosobowe, kategorie rzeczowników
Przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie liczebników
Zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie zaimków, stopniowanie przysłówków
Przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójnikow w zdaniach
Partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach
 
Didakta - Język polski 2 to multimedialny program edukacyjny dla dzieci. Służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji na poziomie szkoły podstawowej.
Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:
 
Składnia – zdanie pojedyncze/złożone, cel wypowiedzi, równoważnik zdania, podmiot i orzeczenie, części zdania
Frazeologia i semantyka – znaczenie zwrotów, synonimy, antonimy, homonimy
Słowotwórstwo – rodzina wyrazów, rdzeń
Ortografia (dyktanda) – uzupełnianie ó/u, rz/sz/ż, h/ch, en/ę, o/ą, wyraz "nie"
Interpunkcja i fonetyka – interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych, głoski miękkie/twarde, ustne/nosowe, dźwięczne/bezdźwięczne
 
 Didakta – Język polski 3 służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.
Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:
 
Czasowniki i rzeczowniki – formy i aspekt czasowników, imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy, temat i końcówka rzeczowników, formy rzeczowników, oboczności w tematach fleksyjnych
Przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, stopniowanie przymiotników, kategorie liczebników
Zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, kategorie zaimków, stopniowanie przysłówków
Przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójnikow w zdaniach
Partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach
 
Didakta - Język polski 4 to multimedialny program edukacyjny służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.
Testy i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:
 
Zdanie – złożone podrzędnie, złożone współrzędnie, związki wyrazowe, imiesłowowy równoważnik zdania
Części zdania – podmiot i orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik
Frazeologia i leksyka – kultura i życie codzienne, synonimy, antonimy, wyraz rodzimy/wyraz obcy, archaizm/neologizm
Słowotwórstwo i stylistyka – budowa wyrazu, zdrobnienia/zgrubienia, styl, eufemizm/wulgaryzm/gwara, środki stylistyczne
Ortografia – uzupełniania ó/u, rz/sz/ż, h/ch, wyraz "nie"
Interpunkcja – interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych, skróty
 
Istnieje możliwość darmowego przetestowania programów przez 14 dni
 
Ładowanie...
src="http://www.top-rank.pl/button.php?u=ABCEuroscience" > alt="Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony > internetowe" border="0" />
facebook

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.Polityka prywatności

Zamknij